PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INETERNETOWEGO THE BLUE DOTS Giżycko:

Sklep internetowy prowadzony jest przez THE BLUE DOTS Giżycko, Magdalena Wróbel wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6121618363

Kontakt ze sklepem:
    1) Adres: 11-500 Wilkasy, ul. Okrężna 10
    2) Adres e-mail: sklep@thebluedots.pl
    3) Numer telefonu: +48 503 918 484, +48 884 918 484
       
1. DEFINICJE

    1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
    2.  Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą THE BLUE DOTS, Magdalena Wróbel, 11-500 Wilkasy, UL. Okrężma 10 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej 
     przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6121618363
    3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

    4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym 
       
    5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
       
    6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
       
    7. Produkt- wszelkie wyroby ceramiczne prezentowane w Sklepie.

2. RELIZACJA ZAMÓWIEŃ, ZMIANA, WYCOFANIE ZAMÓWIENIA

    1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi (zawierają podatek vat 23%) w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. 
    2. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
    3. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia. Kupujący wypełnia formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami.
    4. Zamówienia składane w Sklepie realizowane są standardowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
    5. Realizacja zamówień zagranicznych jest możliwa w indywidualnych przypadkach i wymaga osobnych ustaleń pomiędzy Sklepem a Klientem.
    6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności elektronicznej lub wyborem opcji „za pobraniem”. 
    7. Realizacja zamówień następuje w dni robocze do godziny 15.00. Zamówienia złożone po godz. 15 są przyjmowane następnego dnia roboczego i realizowane w zależności od wybranej formy płatności
    8. Klient ma możliwość anulowania złożonego zamówienia w terminie 12 godzin od momentu jego złożenia. Anulowanie zamówienia następuje poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail: sklep@thebluedots.pl
    9. W przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu 3 dni, Sprzedawca anuluje złożone zamówienie potwierdzone do realizacji.
   10. W przypadku gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku 
       braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient decyduje, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
   11. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.
   12. Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki oraz ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych z tytułu transportu.    

3. WYSYŁKA

    1. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
    2. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu .
    3. Koszty przesyłki uzależnione są od wybranej formy dostarczenia zamówienia.
    4. Całkowity koszt przesyłki produktów do Klienta jest każdorazowo wskazywany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.

4. PŁATNOŚCI

    1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę). 
    2. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych TPAY lub przelewem na konto bankowe sklepu:
    a) waluta PLN: na rachunek mBank 
      Numer BIC  BREXPLPWMBK
                     
29 1140 2004 0000 3302 8097 3871 
IBAN: PL29 1140 2004 0000 3302 8097 3871 

   
5. REKLAMACJE

    1. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: sklep@thebluedots.pl
    2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko Konsumenta, nr zamówienia, przyczynę reklamacji, numer konta bankowego, dane kontaktowe.
    3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni i powiadomienia o rozstrzygnięciu zgłoszenia.
    4. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności kuriera protokołu Reklamacji.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny od dnia otrzymania Towaru, składając Sprzedawcy na piśmie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.
    2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
    3. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu lub do Sklepu Internetowego pod następujący adres: THE BLUE DOTS, 11-500 WILKASY, UL. OKRĘŻNA 10, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
    4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
    5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
    6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
    7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
    8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    9. Klient zwracając towar ma obowiązek zabezpieczyć wysyłany towar, tak aby nie uległ zniszczeniu w czasie transportu. Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty są nowe. Z uwagi na ręczny sposób wykonywania wzorów ceramicznych oraz ich ręczne zdobienie, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w zdobieniu produktów oferowanych w ramach danej serii oraz istnienie nieznacznych różnic pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami danego wzoru.
    2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic w kolorystyce produktów oryginalnych a ich fotografiami zamieszczonymi w sklepie sklep@thebluedots.pl
    3. Zdjęcia zamieszczone na stronie sklep@thebluedots.pl mają jedynie charakter informacyjny i nie w pełni oddają charakter produktów.
    4. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
    5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. 
    6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies oraz przetwarzanie danych zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Nie pokazuj więcej tego komunikatu